Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2007, ομιλία του Βλάση Ρασσιά με θέμα «Προχριστιανική και Μεταχριστιανική Αντίληψη του Ιερού». 
 
 
 
 
 

Για τους προγόνους μας, Ιερόν σημαίνει Γερόν, Ισχυρόν και ως τέτοιο ορίζεται πάν ό,τι εκδηλούται δυναμικώς και αενάως προς χάρη του φαινομένου της ζωής. Λόγος, σύμβολο, τέχνη, πρόσωπο ή φυσικός χώρος, χαρακτηρίζεται ως ιερός όταν παραπέμπει στα μυστήρια της Φύσεως ή στον κόσμο των Θεών.

Ιερότης είναι η ιδιότητα του Ιερού, δηλαδή η διαρκής και δυναμική λειτουργική κατάσταση που βρίσκεται σε άμεση σχέση προς τους βασικούς φυσικούς νόμους της δημιουργίας.

Στην κοσμοθέαση των Μονοθεϊστών, ο Κόσμος δημιουργήθηκε εκ του μηδενός πριν από 7.500 χρόνια, από έναν προϋπάρξαντα, εξωκοσμικό και προσωπικό Θεό, άρα αφού έχει αρχή θα έχει και ένα τέλος, ενώ επίσης ο δημιουργός δικαιούται να ασκεί αυταρχία επάνω στο δημιούργημά του. Ενώ οι Έλληνες ορίζουν την ΦΥΣΗ ως ουσίωση του «Είναι» μέσω του δυναμικού συνόλου των όντων, ως αυτο-εκπτυσσόμενο, αναδυόμενο Σύμπαν, ως διαρκείς φανερώσεις του Όντος που ακολουθούν τις και ακολουθούνται από τις διαρκείς αναδιπλώσεις του στον εαυτό του, οι μονοθεϊστές την αγνοούν παντελώς και το όνομά της (ΦΥΣΙΣ) δεν εκθειάζεται πουθενά στα Ιερά βιβλία τους (όπως άλλωστε και δεν εκθειάζεται πουθενά η λέξη ΠΑΤΡΙΔΑ).

Οι μονοθεϊστές, ζώντας στον εφιάλτη του άδειου (από Ιερό) κόσμου, όμοια με τον άλλον εφιάλτη τους, εκείνον του άδειου ναού (έστω κι αν κάποιοι τον τοιχογραφούν). Το δικό τους Θείο κλείνεται σε πέτρινα, μαρμάρινα ή τσιμεντένια κουτιά, αποκομμένο από ένα άμεσο περιβάλλον αθλιότητας και βρωμιάς. Μισούν τον εκδηλωμένο κόσμο, μισούν την φύση τους, κατεβάζουν τον Θεό τους σε επίπεδο προσώπου και μάλιστα αργυραμοιβού και από μία ανεξιχνίαστη διαστροφή του «τάζουν» μόνο αρνητικά και στερητικά. Κανείς δεν «τάξει» σε αυτόν τον αργυραμοιβό το φύτεμα 1000 δένδρων ή το τάϊσμα 100 ζώων, αλλά περιορίζουν μονότονα τα αλλεπάλληλα «τάματά» τους σε αυτοεξευτελισμούς ή στερήσεις τους...

...Δεν μιλάμε για απλή εννοιολογική διαφοροποίηση μεταξύ παλαιάς και τωρινής κυρίαρχης άποψη περί «Ιερού». Μιλάμε για πλήρη ανυπαρξία «Ιερού» στην μονοθεϊστική επικράτεια. Εκτός εάν κάποιοι θεωρούν «ιερή» την συσσώρευση αμύθητου πλούτου και την ανοικτή ή εκ των παρασκηνίων θεοκρατία.
 

 

 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αριστοτέλους 36, 1ος όροφος,
Περισσότερα στην κανονική ιστοσελίδα του ΕΚΑΤΗΒΟΛΟΥ.
  
 
 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ: 
   
ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ"   

ΚΕΙΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΛ. ΡΑΣΣΙΑ