ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ W.C.E.R.
ΣΤΟ ΒΙΛΝΙΟΥΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
  
  
   
ΣΚΗΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΚΑΙ 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ 1988 ΚΑΙ 1989
 
 
ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ 2004
 
 
 
 

 
 
 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ: 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΨΥΧΕΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΨΥΧΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ" 

ΚΕΙΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ" (1980 - 1993) 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ