Οι βασιλείς των Σπαρτιατών

(από το βιβλίο του Βλάση Γ. Ρασσιά «Επίτομος Ιστορία των Σπαρτιατών», Αθήναι 2001, εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 2003, ISBN 960-7748-29-8)




ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ




ΑΓΙΑΔΕΣ 
 
Ευρυσθένης   Χ - 930  
'Αγις Α'   930 - 900 υιός Ευρυσθένη  
Εχέστρατος   900 - 870 υιός 'Αγι Α'  
Λεοβώτας   870 - 840 υιός Εχέστρατου  
Δόρυσσος   840 - 815 υιός Λεοβώτα  
Αγησίλαος Α'   815 - 786 υιός Δόρυσσου  
Αρχέλαος   786 - 760 υιός Αγησίλαου Α'  
Τήλεκλος   760 - 740 υιός Αρχέλαου  
Αλκαμένης   740 - 700 υιός Τήλεκλου  
Πολύδωρος   700 - 665 υιός Αλκαμένη  
Ευρυκράτης   665 - 640 υιός Πολύδωρου  
Αναξανδρίδας Α'   640 - 615 υιός Ευρυκράτη  
Ευρυκρατίδας   615 - 590 υιός Αναξανδρίδα  
Λέων    590 - 560 υιός Ευρυκρατίδα   
Αναξανδρίδας Β'   560 - 520 υιός Λέοντα  
Κλεομένης Α'   520 - 490 υιός Αναξανδρίδα  
Λεωνίδας Α'   490 - 480 υιός Αναξανδρίδα  
Πλείσταρχος   480 - 459 υιός Λεωνίδα Α'  
Πλειστοάναξ   459 - 409 υιός Κλεομένη Α'  
Παυσανίας   409 - 395 υιός Πλειστοάνακτος  
Αγησίπολις Α'   395 - 380 υιός Παυσανία  
Κλεόμβροτος Α'   380 - 371 υιός Παυσανία  
Αγησίπολις Β'   371 - 370 υιός Κλεομβρότου  
Κλεομένης Β'   370 - 309 υιός Κλεομβρότου  
Αρεύς Α'   309 - 265 εγγονός Κλεομένη Β'  
Ακρότατος   265 - 262 υιός Αρέως Α'  
Αρεύς Β'  262 - 254 υιός Ακροτάτου  
Λεωνίδας Β'   254 - 242 εγγονός Κλεομένη Β'  
Κλεόμβροτος Β'   242 - 241 υιός εξ αγχιστείας Λεωνίδα Β'  
Λεωνίδας Β'   241 - 236 [βλ. ανωτέρω]  
Κλεομένης Γ'   236 - 227 υιός Λεωνίδα Β'

ΕΥΡΥΠΟΝΤΙΔΕΣ 

Ευρυπών    895 - 865 υιός Προκλέους  
Πρύτανις   865 - 835 υιός Ευρυπώντος  
Πολυδέκτης   835 - 805 υιός Πρυτάνιδα  
Εύνομος    805 - 775 υιός Πολυδέκτη  
Χάριλλος   775 - 750 υιός Ευνόμου  
Νίκανδρος   750 - 720 υιός Χαρίλλου  
Θεόπομπος   720 - 675 υιός Νικάνδρου  
Αναξανδρίδας   675 - 660 υιός Θεοπόμπου  
Αρχίδαμος Α'   660 - 645 υιός Αναξανδρίδα  
Αναξίλας   645 - 625 υιός Αρχιδάμου Α'  
Λεωτυχίδας Α'   625 - 600 υιός Αναξίλα  
Ιπποκρατίδας   600 - 575 υιός Λεωτυχίδα Α'  
Αγασικλής   575 - 550 υιός Ιπποκρατίδα  
Αρίστων    550 - 515 υιός Αγασικλή  
Δημάρατος   515 - 491 υιός Αρίστωνος  
Λεωτυχίδας Β'   491 - 469 δισέγγονος Ιπποκρατίδα  
Αρχίδαμος Β'   469 - 427 εγγονός Λεωτυχίδα   
'Αγις Β'   427 - 399 υιός Αρχιδάμου Β'  
Αγησίλαος Β'   399 - 360 υιός Αρχιδάμου Β'  
Αρχίδαμος Γ'   360 - 338 υιός Αγησιλάου Β'  
'Αγις Γ'   338 - 331 υιός Αρχιδάμου Γ'  
Ευδαμίδας Α'   331 - 305 υιός Αρχιδάμου Γ'  
Αρχίδαμος Δ'   305 - 275 υιός Ευδαμίδα Α'  
Ευδαμίδας Β'   275 - 244 υιός Αρχιδάμου Δ'  
'Αγις Δ'   244 - 241 υιός Ευδαμίδα Β'  
Ευδαμίδας Γ'   241 - 228 υιός 'Αγι Δ'  
Αρχίδαμος Ε'   228 - 227 υιός Ευδαμίδα Β'

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΧΑΙΟΥΣ 

Κλεομένης Γ'   227 - 222  

Μακεδονική κατοχή  222 - 219  
Λυκούργος   219 - 210  
Μαχανίδας   210 - 207  
Νάβις    207 - 192 


Από το βιβλίο του Βλάση Γ. Ρασσιά «Επίτομος Ιστορία των Σπαρτιατών», Αθήναι 2001, εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 2003, ISBN 960-7748-29-8









 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ: 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΨΥΧΕΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΨΥΧΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ" 

ΚΕΙΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ" (1980 - 1993) 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ